کدامیک از وزرای کشور به جانشینی فرماندهی کل قوا در امور ناجا نرسیدند؟

[ad_1]

اتحادخبر: بر اساس روالی مرسوم، مقام معظم رهبری در قریب به‌اتفاق دولت‌ها جانشینی فرماندهی کل قوا در امور نیروی انتظامی را به وزرای کشور تفویض کرده‌اند.

به گزارش شرق نوشت: البته در این میان اسامی برخی وزرا و سرپرست‌های این وزارتخانه از جمله عبدالله نوری در دولت اول اصلاحات، علی کردان و مهدی‌هاشمی استثنا هستند.

اکبر‌ هاشمی‌رفسنجانی و علی‌اکبر ناطق‌نوری از امام(ره) و علی‌محمد بشارتی جهرمی، عبدالواحد موسوی‌لاری، علی‌اکبر محتشمی‌پور، مصطفی پورمحمدی، صادق محصولی و عبدالرضا رحمانی‌فضلی از مقام معظم رهبری این حکم را گرفته‌اند./ج

‘);
$(“#suimage”).attr(“src”, ‘http://www.ettehadkhabar.ir/plugin/captcha/securimage_show.php?sid=’ + Math.random());
$(“#loading”).hide();
});

$(‘#comment’).val(“”);
}
});

if (herror!=1){

}
return false;
}

function cmrank(id, operate){
var rankid;

if(operate==’+’){
rankid = ‘#rankp-‘;
rtype = ‘p’;

}else if(operate==’-‘){
rankid = ‘#rankn-‘;
rtype = ‘n’;
}

$(“#” + rtype + “_button_” + id).addClass(‘loader’);

var rank = parseInt( $(rankid+id).text() );
//alert(rank);
rank++;
var rquery = “ajax_output=1&geterror=1&cmid=”+id+”&rank=”+rank+”&rtype=”+rtype;
$.post(‘http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/80644’,rquery, function(data){
$(rankid+id).html(data);
$(“#” + rtype + “_button_” + id).removeClass(‘loader’);

});

}

[ad_2]

لینک منبع