ضربات ناعادلانه هیات بوکس استان برپیکره بوکس دشتستان

[ad_1]

ضربات ناعادلانه هیات بوکس استان برپیکره بوکس دشتستان

اصغر شعبانی

در حاليكه در دو سال گذشته و با تغييراتی كه در هيأت بوكس دشتستان پس از سالها مطالبه گری و درخواست ورزشكاران اين رشته مبنی بر تغيير رييس هيأت و با حمايت و درک صحيح اين مطالبه به حق علاقمندان به اين رشته توسط مسئولان ورزش دشتستان ، رييس هيأت پس از مدت زيادی تغيير كرد و اين تغيير با واكنش مثبت اغلب ورزشكاران اين رشته رو به رو شد و جمع كثيری از ورزشكاران به سالن بوكس برگشتند و فصل نوينی از فعاليت های اصولی و تمرينات علمی و نيز تلاش های هدفمند در اين مجموعه آغاز گرديد و همه اين اقدامات با حمايت جانانه و تمام قد رييس اداره ورزش آقای كمارج حاجی همراه بود و در مدت زمان كمی اتفاقات و موفقيات چشمگيری در اين رشته صورت گرفت و از كسب عناوين مختلف قهرمانی در سطح استان و كشور تا معرفی چندين ملی پوش در رده های سنی پايه نويد روزهای طلايی و درخشان را برای بوكس دشتستان می داد …

اما اين تغييرات و كسب موفقيات چندان باب ميل و گوارای مديران و مسئولان هيأت بوكس استان و بخصوص رييس اين هيأت يعنی آقای درويشی نبود !!!

به طوريكه از همان ابتدا عزم خود را جزم كرد تا با اين اتفاقات و موفقيات سر ناسازگاری بگذارد و در اولين اقدام فرا قانونی و در كمال بهت و تعجب بدون هماهنگی با اداره ورزش دشتستان و در حاليكه رييس اداره ورزش دشتستان گزينه خود را برای سرپرستی اين هيأت به اداره كل جهت سير مراحل گزينشی ارسال كرده بود اما آقای درويشی يک شخص را كه نه تنها برای ورزشكاران بوكس كه برای تمام اهالی ورزش دشتستان ناشناخته بود را برای رياست اين هيأت معرفی نمود كه اين اقدام غير قانونی و بی سابقه آقای درويشی با واكنش شديد رياست اداره ورزش رو به رو گرديد و ايشان ضمن عدم پذيرش اين مورد مراتب را به اداره كل ورزش گزارش و خواستار جلسه ای مشترک با حضور مسئولان اداره كل ، هيأت بوكس استان ، هيأت بوكس و اداره ورزش دشتستان برای برون رفت از اين وضعيت و احترام گذاشتن رييس هيأت بوكس استان به سلسله مراتب اداری و قوانين و مقررات و نيز توانمندی ها و استعداد های ورزش بوكس دشتستان گرديد.

اين جلسه برگزار و آقای كمارج حاجی ضمن انتقاد از اين رويه و عدم هماهنگی ها با مجموعه دشتستان خواستار توجه جدی و به رسميت شناختن هيأت بوكس دشتستان و نيز ورزشكاران مستعد و قهرمانان اين رشته در مسابقات استانی و كشوری شد.

اما متاسفانه مجموعه اقدامات تبعيضی و ناعادلانه رييس هيأت بوكس استان و دشتستان ستيزی مبرهن ايشان نه تنها پايان نپذيرفت كه در چندين مرحله نيز بدون توجه به استعدادهای درخشان اين رشته در دشتستان و كسب موفقيات چشمگير ورزشكاران دشتستانی، باز هم سر ناسازگاری با بوكس دشتستان گذاشته و با استفاده از موقعيت و جايگاه اداری خود در يكی از نهادهای وابسته به استانداری به خواسته به حق و مطالبات قانونی اهالی ورزش دشتستان پشت نموده و اقدامات فراقانونی و ضد دشتستانی خود را در قالب عدم اطلاع رسانی به هيأت بوكس دشتستان در مورد برگزاری مسابقات و برنامه و تقويم اجرايی ، يا عدم دعوت از ورزشكاران بوكسور دشتستانی در قالب تيم های منتخب اعزامی استان به رقابت هاي كشوری می توان اشاره نمود .

رضا راستگو

در جديدترين اقدام ضد دشتستانی آقای درويشی كه باعث جريحه دار شدن احساسات هزاران ورزشكار و اهالی ورزش دشتستان و موجی از نفرت از تبعيض و ناعدالتی را در بين آنها از عملكرد رييس هيأت استان بوجود آورده است عدم دعوت از چهره درخشان و ملی پوش نوجوان دشتستانی برای تيم منتخب استان بوشهر به بهانه های بی اساس است .

حال اين سوال از آقای بهروزيان فرد مدير كل اداره ورزش و جوانان استان پيش مي آيد كه وقتی تمام سعی و تلاش حضرتعالی برای انتخاب روسای هيأت های ورزشی استان معطوف به چهرهای سياسی !! و با نفوذ در ادارات و سازمان ها و بخصوص مجموعه استانداری است و از اهالی فن و صاحب نظران رشته های ورزشی استفاده ای نمی شود بايد در رشته هايی مثل بوكس و فوتبال ، سياسيون رييس شده با استفاده از زور خود چنين عملكردی را در ورزش حكمفرما نمايند …

آيا وقت آن نيست كه در اين تفكرات تجديد نظر صورت پذیرد و از خاک خورده ها و كسانی كه سالها تجربه مختلف مديريتی در حوزه ورزش را دارند برای اين مسووليت ها استفاده نمود ؟!!!!

نماينده محترم مردم شريف دشتستان در مجلس شورای اسلامی

جناب سعادت ، همانطور كه حضرتعالی با درک صحيح دغدغه ها و نيازهای مردم نجيب حوزه خود در موارد مختلف و با دعوت از مسوولان بلند پايه كشوری در صدد رفع مشكلات و مسائل پيش رو مردم هستيد و تمام قد و با تمام توان در صدد رشد و توسعه متوازن دشتستان در حوزه های مختلف هستيد لذا اهالی ورزش و ورزشكاران رشته بوكس بعنوان بخش اعظمی از پيكره اين جامعه بعنوان جدی ترين و اصلی ترين خواسته و مطالبه خود از حضرتعالی ، خواستار رفع تبعيض ها و رفتارهای متناقض و ناعادلانه رييس هيأت بوكس استان نسبت به ورزش و رشته بوكس دشتستان هستند
و لذا با قلبی پر از درد و احساساتی ناخوشايند در زمينه رفتارهای تبعيض آميز و عدم دعوت از ملی پوش ارزنده و قهرمان نوجوان دشتستاني (رضا برشد)در قالب تيم منتخب اعزامی استان به رقابت های كشوری هستند .

امیر حسین برشد

واقعا لگدمال كردن اين همه احساس پاک نوجوان و جوان جويای نام اين خطه و ناديده انگاشتن استعدادها و موفقيات آنها با چه بهانه و توجيهی سازگار است ؟!!!!

اميد است كه مسئولان محترم استانی و شهرستانی با درک موقعيت و احساسات خاص جوانان ورزشكار دشتستان از رفتارهای تبعيضی برخی مديران و روسای هيأت های ورزشی مانع از وارد شدن ضربات روحی و روانی به روح حساس نوجوانان و جوانان در اين برهه خاص سنی شوند .

 

‘);
$(“#suimage”).attr(“src”, ‘http://www.ettehadkhabar.ir/plugin/captcha/securimage_show.php?sid=’ + Math.random());
$(“#loading”).hide();
});

$(‘#comment’).val(“”);
}
});

if (herror!=1){

}
return false;
}

function cmrank(id, operate){
var rankid;

if(operate==’+’){
rankid = ‘#rankp-‘;
rtype = ‘p’;

}else if(operate==’-‘){
rankid = ‘#rankn-‘;
rtype = ‘n’;
}

$(“#” + rtype + “_button_” + id).addClass(‘loader’);

var rank = parseInt( $(rankid+id).text() );
//alert(rank);
rank++;
var rquery = “ajax_output=1&geterror=1&cmid=”+id+”&rank=”+rank+”&rtype=”+rtype;
$.post(‘http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/80616’,rquery, function(data){
$(rankid+id).html(data);
$(“#” + rtype + “_button_” + id).removeClass(‘loader’);

});

}

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *